Warning

Varningslistan!

På denna sida hittar Du som uppfinnare, innovatör, investerare och medborgare information om företag och organisationer som uppträder och agerar oetiskt, olagligt och/eller motverkar uppfinnare och innovatörer som med sina idéer, uppfinningar och innovationer vill skapa jobb och välfärd i Sverige. Dessa företag och organisationer gör att samhället drabbas vilket vi vill motverka!

Dessa företag och organisationer övervakas i Sverige av Swedish Innovators och internationellt av International Innovators Associations avseende skyddsprogram Safe Innovation™.

Swedish Innovators avråder från kontakt och affärer med dessa företag och organisationer.

Kriterier för att hamna på varningslistan

Ett eller flera av följande kriterier ligger till grund för publicering:

 • Ett stort antal klagomål har inkommit mot företaget
 • Företaget har dömts i svensk eller internationell domstol för intrång i immateriella rättigheter
 • Företaget har erbjudit immaterialrättsligt skyddade produkter, system eller annat upphovsrättsskyddat material gentemot marknaden
 • Företaget har trots skrivelser från Swedish Innovators fortsatt marknadsföring och försäljning av immaterialrättskyddade produkter, system eller annat upphovsrättsskyddat material
 • Företagets produkter eller tjänster existerar inte
 • Företaget använder namnteckningar från andra förfalskar namnteckningar
 • Företagets namn ger upphov till förväxlingar
 • Underlaget från företaget saknar viktigt information såsom juridisk person, organisationsnummer, telefonnummer, postadress och/eller e-postadress.
 • Företaget enligt Bolagsverket saknar styrelse
 • Företaget har inte betalat räkningar, fakturor eller andra kostnader som tillhör köp eller licensiering av uppfinningar och innovationer
 • Företaget enligt kreditupplysning har stora ekonomiska problem vilket troligen kommer att innebära att de inte kan fullfölja uppdragen.
 • Företaget är registrerat på adresser som tidigare är kända i liknande sammanhang
 • Företaget har styrelseledamöter som är kända från andra liknande bolag

Process publicering på varningslistan

Innan en publicering sker på varningslistan, behöver vi utreda bakgrund och omständigheterna till den uppkomna situationen, för att säkerställa det etiska och moraliska ansvaret.

Process

 1. En part kontaktar oss och inlämnar timeline, bakgrund och “bevisning”.
 2. Vi utreder denna information
 3. Vi tillskriver motparten/erna
 4. Vi utreder motpartens/ernas information
 5. Vi kommunicerar vårt utredningsresultat och begär synpunkter
 6. Vi beslutar om ärendet skall publiceras eller inte. Part kan begära omprövning av vårt beslut genom att tillskriva oss.

Andra varningslistor:

Vi hänvisar även till andra varningslistor:

Svensk handels varningslista >>>

Råd & rön svarta listan >>>

Finansinspektionens varningslista >>>

Aktuella företag & organisationer på varningslistan:

Namn:

Jofrab

Org.nr:

Fler bolag i grupp

Ort:

Tranås

Hemsida:

Jofrab.se

Ärende:

Jofrab (Garage24) har trots flertalet skrivelser fortsatt tillverka och sälja Multiklingan som är en patentskyddad uppfinning.