Härmed inbjudes till:

Presskonferens

2015-04-16

Klarar Sverige fler kostnadsökningar utan innovationer?

Rapportsläpp NUSU/NUSI 2015

Underlaget till skatteuttagen minskar och jobben försvinner när Svenska företag och innovatörer flyttar ut i högre takt än de skapas. (1/3-del av uppfinnare/innovatörer har i undersökningen svarat att de överväger att flytta utomlands). Detta leder till ännu lägre skatteintäkter och färre arbetstillfällen och regeringar tvingas öka skatterna för att klara välfärden.

Svenska företag som baseras på innovationer bygger inte längre Sverige på det sätt, som innovationer en gång byggt den välfärd vi har idag.

Det finns många idéer och uppfinningar i folkhemmet, inom näringsliv och offentlig förvaltning (vilket även visas i undersökningen), men de har svårt att komma fram.

Det finns så stora krav på att en idé/uppfinning skall lyckas, att det motverkar att idéer och uppfinningar ens kommer fram. Rädslan att misslyckas är omfattande, men det är egentligen inte risken för att misslyckas som är den stora risken, risken är helt enkelt att vi inte får fram tillräckligt med innovationer.

Samtidigt är Sveriges innovationssystem inte optimerat för målgruppen d.v.s. de idébärare och uppfinnare som har de möjliga innovationerna som Sverige behöver. 6 av 10 uppger att de är missnöjda med innovationssystemet.

Människor med idéer och uppfinningar är rädda för att bli lurade eller bestulna på sin idé/uppfinning och i undersökningen framkommer att 1 av 4 blivit lurade eller bestulna. Detta är allvarliga uppgifter som drabbar både uppfinnare såsom samhället när ingen vågar pröva sin idé.

Sveriges idébärare och uppfinnare upplever att de befinner sig i ett utanförskap där det finns brister i jämlikhet och jämställdhet. Många tror att en uppfinnare är en “jocke” med en propeller på hatten och blir ofta bemött på det sättet. Sanningen är att uppfinnare är de som både byggt och kan bygga Sverige. Det finns flera rapporter som påvisar en orättvis fördelning av statens innovationssatsningar i jämförelse med utfallet i antal betydelsefulla innovationer och detta hindrar många uppfinnare från att komma igenom med nya idéer och uppfinningar.

Frågan om innovationer är en väsentlig angelägenhet som berör alla i hela samhället. Konsekvenserna för medborgaren ser vi redan genom höjda skatter och nedskärningar inom skola, sjukvård och äldreomsorg, något vi alla är beroende av.

Swedish Innovators har genomfört en rikstäckande undersökning bland Sveriges uppfinnare och innovatörer om hur de uppfattar att det är att arbeta med utveckling av idéer och skapa innovationer i Sverige.

Vi lever idag av det vi skapat igår och vi behöver idag skapa det vi skall leva av imorgon. Annars riskerar Sverige att ytterligare företag, uppfinningar och innovationer lämnar landet till förmån för andra länders skatteintäkter och sysselsättning.

Människor med idéer och uppfinningar är sålunda avgörande för Sverige!

Media, politiker, beslutsfattare, organisationer och näringsliv inbjuds att delta vid en presskonferens där rapporten (NUSU 2015 och NUSI 2015) redovisas och där även förslag till lösningar presenteras.

Ladda ned inbjudan presskonferens >>> (pdf)

NUSU – Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare
NUSI – Nationell undersökning av Sveriges innovationssystem av Sveriges uppfinnare

Program

10.00

10.15

10.40

11.00

Välkomnande och inledning

Redovisning rapport NUSU/NUSI

Våra förslag på lösningar bl.a. en ny myndighet

Frågor

Tid till personliga intervjuer

Hans Erik Nilsson, Innovatör och stiftare

Claes-Göran Hammar, Innovationsstrateg

Plats

Högskolecentrum Bohuslän
Östergatan 18A
Uddevalla

Rum: Sal 1:13

Webinar

Du/Ni kan delta online genom ett webinar, där frågor kan ställas via en chattfunktion. Webinaret kommer även spelas in och publiceras på en separat länk senast kl: 15.00 efter presskonferensen.

Datum

22 april 2015

Tid

Kl: 10.00-11.30

Anmälan

Skickas till: nilsson(at)sweinn.se

Välkommen!

Presskontakt

Hans Erik Nilsson, innovatör och stiftare, Tel 0702-12 04 30, nilsson(at)sweinn.se

Swedish Innovators är en intresse- och serviceorganisation för mer innovation. Vi arbetar för att fler idébärare, uppfinnare och innovatörer får fram fler innovationer för att öka sysselsättning och välfärd i Sverige. Läs mer på www.sweinn.se